Teman


Temana för jubileumsåret skapades dels som gemensamma idéer från dem som förbereder jubileumsåret, dels genom kontakter från aktiva aktörer inom medborgarsamhället. Temana är sex till antalet: historia och framtid, natur och sommar, språk och kultur, musik, formgivning, motion och idrott.

Jubileumsårets samarbetspartner ansvarar huvudsakligen själva för förverkligandet av jubileumsårets teman. Evenemangskalendern kompletteras så gott som dagligen.

Historia och framtid
Den som saknar kunskaper i historia och historiska skeenden kan inte heller förstå framtiden. Å andra sidan är framtiden inte en naturkraft, en översvämning eller en jordbävning. Framtiden kommer inte utan vi formar den gemensamt.
Läs mera
Natur och sommar
Den finska naturen är unik. Traditionellt firas självständighetsdagen under mörkaste vintertid. Jubileumsåret utgör ett undantag: sommaren 2007 erbjuder en inramning av ovanligare slag för att påminna om landets självständighet.
Läs mera
Formgivning
Inhemsk design har varit en del av nationens förnyelseprocess ända sedan självständigheten och i modern tid. Formgivningens djupa rötter i Finland gör att vi i dag profilerar oss som ett av de mest framträdande designlanden i världen.
Läs mera
Språk och kultur
År 2007 har 450 år förflutit sedan Mikael Agricola dog. Han är det finska skriftspråkets och den finskspråkiga litteraturens fader. Temat för jubileumsåret Mikael Agricola är att ett eget språk ger en egen identitet.
Läs mera
Musik
Finländsk musik har klarat sig bra ute i världen - detta gäller såväl Sibelius som popgruppen HIM. Musiken är en outsinlig, djup kraftkälla och intimt förbunden med den finländska livsformen.
Läs mera
Motion och idrott
Finländarna har gjort sig kända som ett idrottsintresserat folk. Bänkidrottarna är många liksom de som sportar och motionerar för att de tycker att de har nytta av det. Många idrottsgrenar och är populära hos oss - vi vill skida och tycker om att stavgå.
Läs mera