Metsäluonto

Metsä on osa suomalaista sielunmaisemaa

Metsällä ja metsäluonnolla on perinteisesti ollut tärkeä sija suomalaisten elämässä. Metsä on tarjonnut toimeentuloa, ruokaa ja virkistystä. Metsä on osa suomalaista sielunmaisemaa.

Se ei ole mikään ihme, sillä noin kolme neljännestä Suomesta on metsän peitossa – enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Jokaista suomalaista kohden metsää on neljä hehtaaria.

Suomalainen metsätalous on leimallisesti perhemetsätaloutta. Tavalliset perheet omistavat kaksi kolmannesta Suomen metsistä. Lähes joka viides suomalainen omistaa metsää. Metsä tuo siis leivän moneen suomalaispöytään.

Suomen metsät voivat nykypäivänä hyvin. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan ne ovat itse asiassa Euroopan terveimpiä. Vaikka metsiä käytetään aktiivisesti, puuston määrä kasvaa metsissämme jatkuvasti. Se on kestävyyttä parhaimmillaan.

Samalla metsäluonnon monimuotoisuuteen on voitu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Runsaat kahdeksan prosenttia metsistämme on tiukasti suojeltuja, esimerkiksi luonnonsuojelualueina ja kansallispuistoina. Viime vuosina on kehitetty menestyksekkäästi myös uusia, vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Valtaosa monimuotoisuuden turvaamisesta tehdäänkin talousmetsissä.

Suomalaiset hoitavat metsiään

Pohjoinen metsä on yksi maailman kestävimmistä ekosysteemeistä. Neljä viidestä Suomessa kasvavasta puusta on syntynyt luontaisesti.

Myös tavat, joilla pohjoista metsää hyödynnetään, ovat kestäviä. Suomalaisen metsänomistajan tulee muun muassa huolehtia siitä, että kaadetun metsän tilalle kasvaa uusi metsä.

Yleisin tapa uudistaa metsää on istuttaminen. Suomessa istutetaan joka vuosi 160 miljoonaa puuntainta. Metrin välein niitä riittäisi neljä kertaa maapallon ympäri.

Suomessa metsiä käytetään monipuolisesti

Suomalainen metsä ei ole vain metsäteollisuutta varten. Kaikilla suomalaisilla on jokamiehenoikeuden ansiosta mahdollisuus päästä nauttimaan metsistä ja niiden antimista. Ihmiset voivat vaeltaa, leiriytyä, marjastaa ja sienestää suomalaismetsässä, oli se kenen omistama tahansa. Suomen metsät ovat avoinna joka päivä.

Suomen metsät kasvavat noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Siitä hyödynnetään vuosittain vajaa 60 miljoonaa kuutiometriä. Suomen metsien puumäärä lisääntyy siis joka vuosi kymmeniä miljoonia kuutiometrejä.

Metsää riittää siis tulevaisuudessakin moneen käyttöön, bioenergiasta ja metsäteollisuuden tarpeista virkistykseen ja suojeluun.

Suomalaiset tuntevat metsänsä

Koska metsä kuuluu suomalaisten perusarvoihin, metsään ja metsätuotteisiin liittyvä koulutus ja tutkimus ovat Suomessa arvossaan. Yliopistojen metsätieteellisiä tiedekuntia on maassa kaksi. Metsiä tutkitaan kuudessa yliopistossa, ja muita metsää tutkivia laitoksia on maassa useita.

Suomen metsien puuvarat arvioitiin ensimmäisen kerran 1920-luvulla. Tämä oli ensimmäinen metsien tilastollinen inventointi koko maailmassa.


Linkit:
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Maa- ja metsätalousministeriö
Ympäristöhallinto
Metsäntutkimuslaitos
Metsähallitus
Metsäteollisuus
Metsävastaa
Forest.fi

Videot:
Metsä - suomalainen sielunmaisema
Suomalaiset hoitavat metsiään
Suomessa metsiä käytetään monipuolisesti
Suomalaiset tuntevat metsänsä