Teemat


Juhlavuoden teemat ovat syntynyt sekä valmistelijoiden yhteisistä ideoinneista että aktiivisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteydenotoista. Kaikkiaan teemoja on kuusi: historia ja tulevaisuus; luonto ja kesä; kieli ja kulttuuri; musiikki; muotoilu; liikunta ja urheilu.

Juhlavuoden yhteistyökumppanit toteuttavat teemoihin liittyvät tapahtumat pääosin itse. Tapahtumakalenteri täydentyy lähes päivittäin. 

Historia ja tulevaisuus
Ilman historiatietoa ja historiallisten tapahtumien ymmärtämistä ei voi ymmärtää tulevaisuuttakaan. Tulevaisuus ei ole kuin luonnonvoima – tulva tai maanjäristys. Se ei tule, vaan me teemme sen yhteisten valintojemme kautta ja avulla. Lue lisää
Luonto ja kesä
Suomalainen luonto on ainutlaatuinen. Sitä leimaa vuodenaikojen vaihtelu; neljä vuodenaikaa erottuvat selvästi toisistaan. Kun perinteisesti itsenäisyyspäivän vietto keskittyy synkeään talviaikaan, juhlavuonna on päätetty viritellä aihetta myös kesällä. Lue lisää
Muotoilu
Muotoilu on aina ollut vahvasti mukana kansakuntamme käännekohdissa ja uudistamisessa itsenäisyyden syntyhetkiltä nykyhetkeen. Se on kehittänyt kansakuntamme kilpailukykyä ja innovatiivisuutta sekä edistänyt elämänlaatua ja hyvinvointia. Suomi profiloituu maailmalla vahvaksi designmaaksi. Lue lisää
Kieli ja kulttuuri
Vuonna 2007 on kulunut 450 vuotta Mikael Agricolan kuolemasta. Hän oli suomen kirjakielen ja kirjallisuuden isä. Agricola-juhlavuoden teema on "Oma kieli, oma mieli". Tällä halutaan ilmaista oman kielen, kulttuurin ja kansallisen identiteetin merkitystä nykyajan Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. Lue lisää
Musiikki
Suomalainen musiikki on menestynyt hyvin maailmalla - Sibeliuksesta HIMiin. Se on ehtymätön syvältä kumpuava voima suomalaisessa elämänmuodossa. Lue lisää
Liikunta ja urheilu
Suomalaiset ovat aina olleet urheiluhullua kansaa – penkkiurheilusta omaan liikuntaharrastukseen, hiihdosta sauvakävelyyn. Lue lisää