Tunnus

Sanallinen tunnus

Juhlavuoden sanallinen tunnus on ME! (VI!). Se viittaa entistä laajempaan suomalaisuuskäsitteeseen, joka sisältää kantasuomalaisten ja vanhojen vähemmistöjen ohella uussuomalaiset ja ulkosuomalaiset. Tunnus kannustaa yhdessä tekemiseen ja toimimiseen. Kun ME käännetään ylösalaisin, syntyy englanninkielinen samaa tarkoittava sana WE. ME voi merkitä myös maailmanennätystä − hyvä ME suomalaiset!

Tunnuksessa Me! yhdistyvät sekä kulttuuri ja yhteisöllisyys.

Nykyisessä kulttuuriympäristössä on yhtäältä nähtävissä yltiöyksilöllisyyden piirteitä, toisaalta paljon yksinäisyyttä. Juhlavuonna on siis tarpeen korostaa yhteisöllisyyden merkitystä. Satoja vuosia on yhdessä kehitetty suomalaista elämänmuotoa, jota nyt on syytä juhlia. Yhteishengellä on tähänkin asti selvitty  −  yhdessä tehden ja toimien on ylitetty sosiaalisia, alueellisia ja sukupuolten välisiä rajoja.

Suomalaisuuteen on aina kuulunut liikkuvuus, vuorovaikutushakuisuus sekä kyky vastaanottaa ja kehittää innovaatioita. Nyt liikkuvuus lisääntyy entisestään ja synnyttää uusia ulkosuomalaisten ryhmiä. Samalla maahanmuutto lisääntyy ja monipuolistuu siinä määrin, että voidaan puhua myös uussuomalaisista suomalaisen yhteiskunnan rakentajina.

Juhlavuoden keskeisenä tavoitteena on epädramatisoida suomalaisuutta ja nostaa se esiin elävänä tulevaisuuteen suuntautuneena − yhteisenä − voimana.


Kuvallinen tunnus

Juhlavuoden visuaalinen tunnus on toteutettu muotoilun, kuvataiteen ja graafisen suunnittelun opiskelijoille kutsukilpailuna. Mukaan kutsuttiin kaikki taidekorkeakoulut sekä ammattikorkeakoulut, joissa on muotoilun ja/tai kuvataiteen linjoja, yhteensä 18 oppilaitosta.

Kilpailu toteutettiin elo-syyskuussa ja jurytettiin lokakuun alussa. Siinä jaettiin kolme palkintoa ja kaksi kunniamainintaa. Ensimmäisen palkinnon voittanutta Mikko Luotosen työtä palkintolautakunta kuvaili seuraavasti:

"Juhlavuoden tunnuslause 'Me!/Vi!' on onnistuneella tavalla saatu samaan kokonaisuuteen. Asia, joka osoittautui tavallistakin vaikeammaksi tehtäväksi. Kaksikielisyys toimii tässä ehdotuksessa erittäin hyvin. Voittanut tunnus on selkeä, tasapainoinen ja valmis sellaisenaan. Työn viimeistely on tasokasta laatua. Värit kuvastavat tutulla mutta silti virkistävällä tavalla sekä Suomen luontoa että samalla sielunmaisemaa olematta silti kulunut. Tunnuksen sommittelussa nouseva teksti koettiin raikkaan dynaamiseksi ja se toi niin voimaa kuin optimismia ratkaisuun. Tunnus toimii selittelemättä."

Voittaneen tunnuksen sovellustyöt on tehnyt graafikko Timo Kuoppala tarjouskilpailun voittaneesta markkinointiviestintätoimisto Recommended Finlandista.

Juhlavuoden ilme julkistettiin itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2006 klo 12.00.


Tunnuksen käyttöohjeet

Juhlavuoden tunnusta saa käyttää Suomi 90 -valtuuskunnan/toimikunnan suostumuksella. Suostumuksen saamiseksi tulee lyhyesti kuvata tunnuksen käyttötarkoitus, toimijoiden tausta ja yhteystiedot ja lähettää viesti sähköpostitse pääsihteerille (ritva-sini.merilampi(at)minedu.fi).

Suostumuksen antamisen edellytyksenä on, että tunnusta ei käytetä lain eikä hyvän tavan vastaisesti. Tunnuksen kaupallisesta käytöstä tulee erikseen neuvotella pääsihteerin kanssa (p. (09) 160 77 234).

Tunnukset ja graafinen ohje

Tunnuksen lisäksi käytössä on kolme erilaajuista tunnuksen ja taustakuvion yhdistelmää. Ladattavat tiedostot on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan:

Toimistokäyttö:

Käytetään toimistotason ohjelmistosovelluksissa sekä sähköisissä ja tulostettavissa asiakirjoissa. Orginaaleja voidaan pienentää, mutta ei suurentaa. Originaalit ovat jpg-tiedostoja.

Tunnus (värillinen)
Tunnus (mustaharmaa)
Tunnus (kompakti musta)

Tunnus ja taustakuvio 1
värillinen/valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa
Tunnus ja taustakuvio 2
värillinen/valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa
Tunnus ja taustakuvio 3
värillinen/valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa

Julkaisukäyttö:

Käytetään painettaviin julkaisuihin ja korkealaatuisiin tulostustöihin. Originaaleja voidaan suurentaa tai pienentää laadun kärsimättä. Tunnuksesta on CMYK-värijärjestelmän mukaiset sekä mustavalkoiset originaalit paino- ja tulostuskäyttöön. Originaalit ovat eps-tiedostoja.

Tunnus (värillinen)
Tunnus (mustaharmaa)
Tunnus (kompakti musta)

Tunnus ja taustakuvio 1
värillinen/valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa
Tunnus ja taustakuvio 2
värillinen/valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa
Tunnus ja taustakuvio 3
värillinen/ valkoinen I värillinen/sininen I mustaharmaa

Graafinen ohje