Otakantaa.fi -keskustelu päättyi


Opetusministeriö 1.6.2007

Lämpimät kiitokset kaikille Suomi 90 / ketä ME!  olemme? -keskusteluun osallistujille. Mediakulttuuria luovat niin lähettäjät kuin vastaanottajatkin. Yhteinen mediamaisemamme on mukavasti muotoutunut tässä Suomi 90 -keskustelussa. Nyt kun vuoropuhelu on päässyt hyvin alkuun, toivotaan sen jatkuvan ainakin Suomi 100 -tapahtumiin saakka!

Yhtäältä keskustelussa tuli esiin uusia raikkaita näkökulmia, toisaalta se tuntui välillä jumittuvan kielikysymyksiin. Kaiken kaikkiaan saimme oivallisia vastauksia kysymyksiimme.

Suomi 90 -keskusteluaineisto käsitellään sisällönanalyyttisesti kesäkuun aikana ja keskustelun tulokset sekä niistä tehty yhteenveto julkaistaan 18. heinäkuuta. Tuolloin Porissa kokoonnutaan keskustelemaan aiheesta "Suomi-kuva läheltä ja kaukaa" - Suomi uussuomalaisten ja ulkosuomalaisten silmin.

Keskustelufoorumin teemoina ovat mm. maailmansuomalaisuus, pakolaisnuoren tulevaisuus Suomessa, monikulttuuriset avioliitot, urheilijana Suomessa ja maailmalla ja Suomesta-muuton syitä ja seurauksia.

Keskustelijoina ovat mm. brittiläis-suomalais-trinidadilainen Michael Hutchinson-Reis, afgaanitaustainen kevään ylioppilas Abdullah Sadiqui, saksansuomalainen psykologi Päivi Oksi-Walter, australiansuomalainen arkkitehti Mikko Hietikko sekä asiantuntijana Suomi-Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio. Foorumia emännöi toimittaja Ella Kanninen.

Lämpimät kiitokset Otakantaa.fi-hankkeelle, joka oivallisesti vaalii ja edistää aidon kansalaiskeskustelun toteuttamista ja toteutumista.


Suomi 90 -juhlavuoden pääsihteeri Ritva-Sini Merilampi