Oikeusministeriö on avannut Otakantaa.fi -foorumin kansalaiskeskusteluille


Oikeusministeriö 31.1.2007

Oikeusministeriö julkaisi 31. tammikuuta 2007 kaksikielisen Otakantaa.fi -foorumin internetissä. Ensimmäisten Otakantaa
-keskustelujen avaajia ovat tietosuojavaltuutetun toimisto ja ympäristöministeriö. Teemoina ovat potilastietojen rekisteröinti, verkkoasiointi sekä kestävä kulutus ja tuotanto.

Otakantaa.fi on valtionhallinnon sähköinen foorumi, jonka tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Keskusteluissa virkamiehet hankkivat kansalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä valmistelemistaan hankkeista.

Otakantaa.fi on uudistettu versio usean vuoden ajan verkossa olleesta samannimisestä foorumista. Uudistuksen yhteydessä se on muuttunut sekä ulkoasultaan että toimintatavoiltaan. Kaikki Otakantaa.fi -foorumille lähetetyt viestit esitarkastetaan uudessa toimintatavassa ennen julkaisemista foorumille laadittujen keskustelusääntöjen perusteella. Tällä uudella menettelytavalla tavoitellaan sekä käytettävyyden että foorumin tarkoituksenmukaisuuden varmistamista.

Otakantaa.fi:stä voi tilata uutiskirjeen, joka alkuvaiheessa julkaistaan kerran kuukaudessa. Uutiskirje kertoo ajankohtaisten asioiden lisäksi muun muassa käynnissä olevista, päättyneistä ja tulevista keskusteluista.

Otakantaa.fi:n lisäksi oikeusministeriö on julkaissut viime viikolla Kansanvalta.fi
-tietopalvelun. Se on suunnattu demokratia-asioista kiinnostuneille kansalaisille ja asiantuntijoille. Sivustolta löytyy tietoa mm. kansalaisten oikeuksista, vaikuttamisen keinoista, puolueista ja päätöksenteosta. Tulevaisuudessa sivustolle kerätään uutta tutkimustietoa suomalaisen kansanvallan tilasta. Otakantaa.fi ja Kansanvalta.fi ovat osa oikeusministeriön kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Suomenkielinen Otakantaa.fi -foorumi on osoitteessa www.otakantaa.fi ja ruotsinkielinen osoitteessa www.dinasikt.fi. Foorumin teknisestä sovelluksesta vastaa Tietotalo Oy ja keskustelujen valvonnasta Verkkotie Oy.


Lisätietoja:

Otakantaa.fi
verkkotoimittaja Oili Salminen
p. (09) 1606 7529
oili.salminen(at)om.fi

Kansanvalta.fi
verkkotoimittaja Aki Asola
p. (09) 1606 7594
aki.asola(at)om.fi