Jubileumsåret

Bakgrund

Under de senaste åren har ett stort antal statliga festligheter ägt rum, allt från riksdagens hundraårsjubileum till Snellmanjubileet. Det följer nya statliga jubileumsår också i fortsättningen, bl.a. märkesåret 1809. Trots eventuell jubileumströtthet – ett självständigt Finland är alltid värt att fira!

Jubileumsåret Finland 75 var ett stort evenemang, Finland 80 var en hel del anspråkslösare. Likaså torde profilen fråga om Finland 90 att hållas relativt låg, eftersom man redan nu riktar blickarna mot jubileet Finland 100.

Jubileumsårets spetsprojekt 2007

Jubileumsårets inleds den 4 januari i Helsingfors
Jubileumsåret öppnades den 4 januari kl. 12.00-14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors. En inbjudan sändes till alla kommuner i Finland i vilken kommunerna ombads välja ut 2-3 kommuninvånare i olika åldrar och med varierande bakgrund att delta i jubileumsårets öppning. Syftet var – i enlighet med temat – att de 1 700 inbjudna utgör ett tvärsnitt av alla finländare. Vid öppningen presenteras jubileumsårets teman och evenemang samt delades bl.a. ut priserna i logo-tävlingen. Republikens president öppnade jubileumsåret.

SuomiAreena: ett evenemang för nyfinländare och utlandsfinländare den 18 juli i Björneborg
Syftet varr att lätta på det allvar som av tradition hänför sig till självständighetsfirandet genom att i gemytlig sommartid stimulera till samhällelig diskussion. Samarbetet med SuomiAreena / MTV3 pågick redan vid evenemanget sommaren 2006, då Riksdagen fyllde 100 år och fortsatte kring evenemanget sommaren 2007, då Finland fyller 90 år. Diskussionsforumets tema var "Finlandsbilden nära och fjärran". Partiledare inbjöds som kommentatorer till forumet. Dessutom arrangerades musikprogram vid sidan om diskussionsforumet.

Den Glada Kvarten 5 december överallt i Finland
Den 5 december 2007, dagen före självständighetsdagen, firar hela folket en gemensam högtidsstund kl. 12.00. Via den Glada Kvarten för det självständiga Finland får finländare och finlandsvänner uppleva självständighetsfirandet tillsammans. Kvarten ordnas i samarbete med Rundradion.

Den Glada Kvarten avviker från det traditionella självständighetsfirandet – den kännetecknas mer av glädje än av andakt. Festen firas mitt i vardagen där människor normalt lever: i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet, på ålderdomshemmet, i daghemmet, på sjukhus, i bilen, på gatan, i affären, på torget.

Till den Glada Kvarten hör vissa gemensamma element, såsom en hyllningssång till Finland. De firande får också gärna i sin egen omgivning ordna eget program efter kvarten – vad som helst som man kan göra tillsammans och som lämpar sig för att fira självständigheten.