Månadens jubilar - Sitra

Sitra - Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Sitra inrättades i anslutning till Finlands Bank år 1967 Finlands självständighets 50-årsjubileum till ära. Det blev en oberoende fond underställd riksdagen år 1991. 

Sitra är en oberoende offentligrättslig fond som främjar välfärden i samhället och lyder under riksdagen. Sitras uppgifter fastställs i lag. Från första början har Sitras syfte varit att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete.

Sitra har firat sitt 40:e verksamhetsår i arbetets tecken. Jubileumsåret har kommit till uttryck i högklassiga seminarier och jubileumsaktiviteter.

Jubileumsåret till ära anordnas till exempel ett seminarium för inbjudna gäster på hög nivå på Finlands Nationalopera (Almisalen) 3.12.2007. Under jubileumsåret anordnades också olika internationella tilldragelser och evenemang för intressentgrupper, till exempel seminariet Energizing Europe för inbjudna gäster samt Sitras partnerdag.

Sitra har också sitt 40-årsjubileum till ära köpt upp innehållet i Duodecims Hälsobibliotek och ställer det till hela folkets förfogande ända till slutet av år 2007. Största delen av informationen på webbplatsen www.terveyskirjasto.fi är på finska. Hälsobiblioteket – en heltäckande och aktuell hälsodatabank – är ett sätt för Sitra att främja finländarnas välfärd genom att dela ut pålitlig hälsoinformation.


Ytterligare information: www.sitra.fi/sitra40ar.

________________________________________________________________________

Tidigare jubilarer:

Januari - Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa (på finska)
Februari - Finska Hästen
Mars - Finlands Bollförbund
April - Allianssi
Maj - Röda Korset
Juni- Finska Unicef
Juli - Finska kvinnoförbundet Suomalainen Naisliitto ry
Augusti - Föreningen Suomen Salmiakkiyhdistys
September - Förbundet Suomalaisen Työn Liitto
Oktober - TAPIO
November - Finlands Olympiska Kommitté