Kuukauden juhlija - Suomalaisen Työn Liitto


Tänä vuonna 95-vuotisjuhlaansa viettävä Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen työn asiaa edistämällä suomalaisten yritysten menestymistä sekä yrittäjyyttä. Liitolla on noin 1 100 jäsenyritystä ja -yhteisöä, joista suurin osa käyttää tuotteissaan tai palveluissaan Avainlippu-alkuperämerkkiä. Toimintaa valvoo valtuusto, jonka puheenjohtaja on kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Suomalaisen Työn Liitto sai alkunsa Tampereella vuonna 1912. Suomen suuriruhtinaskunta eli tuolloin venäläistämiskauden paineissa, ja maan omaa osaamista haluttiin tuoda paremmin esille. Syyskuun 22. päivänä päätettiin kaupan- ja teollisuudenharjoittajien edustajainkokouksessa Tampereella järjestää suomalaisia tuotteita markkinoiva ”suomalainen viikko”, jota hoitamaan perustettiin Kotimaisen Työn Liitto – Förbundet för Inhemskt Arbete.

Kaikki ostopäätösten tekijät - kuluttajat, yritykset ja hankintaviranomaiset – ovat edelleen liiton viestinnän tärkein kohderyhmä, sillä suomalaisen tuotteen tai palvelun valinnalla on kauaskantoiset seuraukset. Etenkin laman jälkeisinä vuosina korostettiin työllisyysvaikutuksia, jotka pitävät toki edelleen paikkansa. Talouspolitiikkaa voi harjoittaa pienilläkin summilla: jos jokainen suomalainen hankkisi 20 eurolla kuukaudessa enemmän kotimaisia tuotteita tai palveluita, saisi 20 000 suomalaista työtä vuodeksi.

Uuden vuosituhannen alun keskeisimpiä puheenaiheita on ollut globalisaatio. Maailman avautuminen näyttää ehkä hieman yllättäenkin vain vahvistavan kansallisia arvoja, kun suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia osataan arvostaa uudella tavalla. Suomalaiset arvostavat oman työnsä hedelmät korkealle. Kolme neljästä arvioi RISC Monitor -tutkimuksessa 2007, että suomalainen tuote on parempi kuin ulkomaalainen.

Myös vastuullinen kuluttaminen on nousussa. Moni miettii, miten voi vaikuttaa kulutuspäätöksillään siihen, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Eettiset seikat puhuvat suomalaisten tuotteiden ja palveluiden puolesta ja vetoavat erityisesti nuorempiin kuluttajiin.

Avainlipun viesti onkin laajentunut vastuullisuus- ja ympäristöasioihin. Moni kuluttaja haluaa ostaa Suomessa tehtyä minimoidakseen tavaran kuljettamisesta aiheutuvat hiilidioksipäästöt ja voidakseen olla varma, ettei valmistuksessa ole esimerkiksi käytetty lapsityövoimaa.

Vaikka maailma on muuttunut, on liiton tehtävä edelleen sama kuin vuonna 1912: päämääränä on vaikuttaa niin yrityksiin, päättäjiin kuin kuluttajiinkin suomalaisten yritysten menestymisen edistämiseksi ja sitä kautta koko Suomen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Lisätietoja osoitteesta www.avainlippu.fi.

__________________________________________________________________________

Aikaisemmat juhlijat:

Tammikuu - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
Helmikuu - Suomenhevonen
Maaliskuu - Suomen Palloliitto
Huhtikuu - Allianssi
Toukokuu - Punainen Risti
Kesäkuu - Suomen Unicef
Heinäkuu - Naisliitto
Elokuu - Salmiakkiyhdistys