Kuukauden juhlija - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

STKL Ihmisen asialla vuodesta 1917

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL on itsenäisen Suomen ikäinen, valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen järjestö. STKL:n tavoitteita ovat tasa-arvon ja sosiaalisten oikeuksien, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ja toimeentuloturvan kehittäminen, kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentäminen.

STKL on asiantuntijajärjestö, joka osallistuu alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämiseen. STKL tekee aloitteita, selvityksiä ja tutkimuksia, julkaisee alan kirjallisuutta, järjestää tapahtumia ja kouluttaa. Vaikuttamistoiminta on STKL:n tärkein tehtävä.

STKL on yhteistoimintajärjestö, joka kehittää yhteistoimintafoorumeita sosiaali- ja terveysalalla toimiville ja edistää kansalais¬järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Jäsenkuntaan kuuluu 132 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä, 16 alueellista sosiaali- ja terveysturvayhdistystä sekä lukuisia kuntia ja erilaisia yhteisöjä.

Itsenäisen Suomen juhlavuonna 2007 STKL muistuttaa, että hyvinvoivat ihmiset ovat Suomen menestyksen tae ja kiinnittää huomiota siihen, että

  • hyvinvointi on perusoikeus
  • hyvä arki kuuluu kaikille meillä ja maailmalla
  • Euroopan unioni on ihmistä varten
  • me yhdessä olemme vastuussa huomisesta.

Tunnet meidät näistä

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysturvan päivät ja alueelliset foorumit, projekti- ja järjestökoulutus,   vapaaehtoistoiminnan päivä
  • Tutkimus: Sosiaalibarometri, Järjestöbarometri, kansalaiskyselyt
  • Viestintä: Sosiaali- ja terveysviesti, Sosiaali- ja terveysturvan kalenteri
  • Alueellinen kehittäminen: Joensuun Kansalaistalo, Jyväskylän Kumppanuustalo, Oulun  Kumppanuuskeskus ja hyvinvoinnin verkostojen kehittäminen, HYVE
  • Kansainvälinen toiminta: Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN,  Kansainvälisen sosiaalipolitiikan neuvosto ICSW

Itsenäisen Suomen ikätoveri STKL syntyi heinäkuussa 1917 Lempäälässä Suomen Köyhäinhoitovirkailijain Yhdistyksenä, jonka tehtävä oli ”vapaaehtoisten ja palkattujen huoltotyöntekijöiden pätevyyden lisääminen”. Liiton jäseniä olivat aluksi alueelliset yhdistykset, ja vähitellen mukaan tulivat kunnat, sosiaali- ja terveysjärjestöt ja ammatilliset yhdistykset.

Keskusliiton nimen muuttuminen kertoo omaa tarinaansa niin liiton toiminnan ja toimintaympäristön kuin koko Suomen kehityksestä. Vuonna 1929 liitosta tuli Suomen Kunnallisten Huoltotyöntekijäin Liitto ja 1932 Suomen Huoltotyöntekijäin Liitto. 1953 nimeksi tuli Sosiaalihuollon Keskusliitto, 1972 Sosiaaliturvan Keskusliitto ja 1997 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Juhlavuoden 2007 kunniaksi liitto ottaa käyttöön lyhenteen, jolla yhteistyökumppanit meidät jo tuntevat: STKL.

Linkit:
www.stkl.fi
www.sosternet.fi
www.sosiaaliturvayhdistys.fi