Kuukauden juhlija - Punainen Risti

Tämä on Punainen Risti


Punainen Risti syntyi lähes 150 vuotta sitten sodan julmat seuraukset läheltä nähneen sveitsiläisen Henry Dunantin aloitteesta. Dunantin ajatuksista luotiin jo tuolloin myös kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusta: ensimmäiset ns. Geneven sopimukset sotien uhrien ja auttajien suojelemiseksi.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea valvoo Geneven sopimusten noudattamista ja kehittää niitä vastaamaan ajan haasteisiin. Se johtaa järjestön avustustoimintaa sodissa ja selkkauksissa.

Kansallisten yhdistysten yhteistyöelimenä toimii Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto. Liitto johtaa järjestön avustustoimintaa rauhanajan katastrofeissa, esimerkiksi luonnonmullistuksissa. Se johtaa myös järjestön kehitysyhteistyötä sekä tukee uusia ja heikoimpia kansallisia yhdistyksiä.

Nykyisin Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kansallinen yhdistys toimii 185 maassa.

Liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus, ykseys.

Punaisen Ristin missiona on lievittää hätää ja suojella ihmisarvoa auttamalla kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä. Se edistää arvoillaan ja käytännön toimillaan inhimillistä ajattelua, pitää yllä ja kehittää katastrofivalmiutta, antaa katastrofiapua ja kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään toisistaan huolta.  

Suomen Punainen Risti on yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton yhdistyksistä ja toimii liikkeen periaatteiden mukaisesti. Yhdistys perustettiin Venäjän vallan aikana vuonna 1877 haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten. Jo samana vuonna se lähetti kenttäsairaalan auttamaan Venäjän ja Turkin välisen sodan uhreja. Alusta asti autettiin myös rauhanajan onnettomuuksien ja kulkutautien uhreja esimerkiksi keräämällä apua katovuosien nälkäänäkeville, perustamalla kulkutautisairaaloita ja kouluttamalla sairaanhoitajia. Yleisölle opetettiin terveitä elämäntapoja ja ensiapua.

Suomen Punainen Risti tekee tänä päivänä merkittävää humanitaarista avustustyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se toimii yli 90 000 jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Vapaaehtoiset toimivat lähes 600 paikallisosastossa, joita ohjaavat 12 piiriä ja keskustoimisto luottamuselimineen ja henkilökuntineen. Ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi.

Järjestön toimintakenttä on alkuajoista laajentunut huikeasti. Valtaosa työstä tehdään vapaaehtoisten avulla kotimaassa niiden hyväksi ja kanssa, jotka apua kulloinkin eniten tarvitsevat.

Suomen Punainen Risti järjestää katastrofirahastonsa turvin apua luonnononnettomuuksien ja sotien uhreille ympäri maailman. Kotimaassa järjestö pitää yllä laajaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa valmius- ja auttamisverkostoa. Se opettaa kansalaisille ja työyhteisöille ensiaputaitoja, vastaa maan veripalvelusta, koordinoi kymmenien järjestöjen yhteistä Vapaaehtoista pelastuspalvelua, järjestää ystäviä ja virkistystä yksinäisille vanhuksille ja laitoksiin unohdetuille ihmisille, tekee katutyötä nuorten auttamiseksi ja pitää yllä Nuorten turvataloja, joista nuoret ja tarvittaessa myös heidän perheensä saavat nopeaa kriisiapua. Se myös auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan, kampanjoi rasismia vastaan, koordinoi rikosuhripäivystystä, kannustaa kansalaisia pitämään huolta terveydestään ja tukee hiv-tartunnan saaneita.

Lisätietoja: www.redcross.fi.

________________________________________________________________________

Aikaisemmat juhlijat:

Tammikuu - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
Helmikuu - Suomenhevonen
Maaliskuu - Suomen Palloliitto
Huhtikuu - Allianssi