Kuukauden juhlija - Allianssi ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi: Nuoret yhteisen toiminnan ja tulevaisuuden voimana


1990 -luvun alun taloudellinen lama ajoi kolme nuorisotyön palvelujärjestöä yhteen. Järjestöt olivat 1949 perustettu Nuorisotyön Keskus (NTK), 1960 perustettu Kansalaiskasvatuksen Keskus (KaKe) ja 1979 perustettu Suomen Nuorisojärjestöjen Yhteistyöjärjestö (SNT). Näiden järjestöjen yhdistymisestä syntyi 2. marraskuuta 1992 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi tuottaa palveluita sekä nuorille että nuorisoalan toimijoille. Se on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisoalan edunvalvoja.

Allianssin jäseninä on 106 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä poliittisista nuorisojärjestöistä Partiolaisiin, Kennelliitosta Kirkon nuorisotyöhön ja Punaisesta Rististä Kalevan nuoriin.

Sääntöjensä mukaan Allianssin tarkoituksena on "edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainvälisen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Allianssi hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteet toimintansa lähtökohdiksi".

Allianssi edustaa suomalaista nuorisotyötä kotimaassa ja alan kansainvälisillä foorumeilla. Se järjestää koulutusta, välittää tietoa ja nuorisovaihtopaikkoja ulkomaille, tukee nuorten osallistumista, liikkuvuutta ja maahanmuuttajatyötä. Allianssi ylläpitää omassa toimitalossaan Helsingin Itä-Pasilassa Nuorisotiedon kirjastoa ajanmukaisine verkkopalveluineen. Allianssi julkaisee Nuorisotyö-lehteä, alan ainoaa ammattijulkaisua.

Viisitoistavuotisjuhliaan Allianssi viettää arkisesti työn merkeissä. Toki juhlavuosi tunnuksineen näkyy kaikessa mitä Allianssi vuoden aikana tekee. Tärkein vuoden tapahtumista on Jyväskylässä 25.-26. huhtikuuta järjestettävät Nuorisotyöpäivät, jotka kokoavat Suomen nuorisoalan toimijat kahden päivän seminaariin. Nuorisotoimialan ajankohtaisia kysymyksiä pohditaan Nuorisoalan tulevaisuusfoorumi 25. syyskuuta Helsingin seurakuntayhtymän Engel-salissa.

Lisätietoja: www.alli.fi.

________________________________________________________________________

Aikaisemmat juhlijat:

Tammikuu - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
Helmikuu - Suomenhevonen
Maaliskuu - Suomen Palloliitto