Älypää
Månadens jubilar:
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Sitra inrättades i anslutning till kasinobonus Finlands Bank år 1967 Finlands självständighets 50-årsjubileum till ära. Det blev en oberoende fond underställd riksdagen år 1991.


Läs mera

Veckans ordspråk:

När barnet får göra som det vill gråter det int.
Kyrkslätt 1903.
Suomi 90 Finland har stängts


Jubileumsåret 2007 för 90 år av självständighet har nått sitt slut. Under året har hundratals evenemang ordnats på olika håll i Finland – från norr till söder, från öst till väst. Såväl utlandsfinländare t.o.m. borta i Australien som nyfinländare här hemma i Norden har varit med och firat. Innebörden av jubileumsårets logotyp VI! har därmed uppfyllts.

Webbplatsen för jubileumsåret kan fortfarande läsas, men sidorna uppdateras inte längre och man kan inte sända meddelanden till dem. Det är dags att önska den kommande webbplatsen Suomi 100 Finland lycka och välgång.

Ett varmt tack till alla aktiva finländare och Finlandsvänner – VI! är bra.

Delegationen och kommissionen för Suomi 90 Finland

Suomi 90 Finland


Finland blev självständigt den 6 december 1917. Visserligen var det redan den år 1906 godkända riksdagsordningen, som lade grunden för det finska folkväldet: alla myndiga finländare fick allmän och lika rösträtt.

Symbolen för Finlands självständighets 90-jubileumsår VI! tar fasta på allt vad det innebär att vara finländare i dagens värld: förutom majoritetsbefolkningen och de traditionella minoriteterna beaktas också nyfinländare och utlandsfinländare. Livet i dagens Finland och för dagens finländare är resultatet av flera hundra år av gemensamt arbete. Mycket gott har uppnåtts tack vare VI!-andan.


 
Vinnarna i tävlingen för unga översättare under Agricola-jubileumsåret offentliggjordes
Utbildningsstyrelsen och kommissionen för Finlands jubileumsår ordnade en översättningstävling för ungdomar under Mikael Agricola-jubileumsåret. De bästa översättarna prisbelönades fredagen den 14.12. (Utbildningsstyrelsen 14.12.2007)
Läs mera
En Glad Kvart för självständigheten – hela folkets karaoke inspirerade
Den Glada Kvart för vårt självständiga Finland, som delegationen och kommissionen för Finlands 90-årsjubileum arrangerade tillsammans med Yleisradio, fick ett gott mottagande i hela landet. (Undervisningsministeriet 7.12.2007)
Läs mera